Dr.Bawasakar Technology for Flower Crops

* दारिद्र्याचा अंधार जाऊन पैशाचं चांदण पेरणारी चांदणी !
* नोकरी सोडून डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीने १।। एकरातील उत्पन्नातून २।। एकर जमीन खरेदी सातत्याने विविध प्रयोगातून फूल शेती व डेकोरेशन व्यवसायात जबरदस्त यश !
* मधमाशा, शाश्वत शेती आणि वनसंवर्धन
* चाफा बोलेना, चाफा हालेना, डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीने त्याचा सुगंध दरवळलाना !
* कलकत्ता झेंडू व कापसास डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीचा यशस्वी वापर
* ३० गुंठे गुलछडी एकूण खर्च ७५ हजार, विक्री १।। लाख मालाचे तोडे सुरूच
* ज्येष्ठमध लागवड
* इसबगोल
* कीड - रोगाने गेलेल्या झेंडूच्या प्लॉटने दिला १।। लाख नफा
* अॅस्टरची लागवड
* बारमाही उत्पादन देणारे फुलपीक :गेलार्डिया
* गोल्डन रॉड - पिवळी डेजी उत्पादन तंत्रज्ञान
* शेवंती - उत्पादन तंत्रज्ञान
* एप्रिलमध्ये सोनचाफ्याच्य रोज ६० - ७० पुड्या १० - १५ रू/पुडी म्हणजे सोनचाफ्याला भाव सोन्याचाच !
* सोनचाफ्याच्या झाडास डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी
* दुर्लक्षित शेवग्यातील झेंडूच्या आंतरपिकाचे दिवसाआड २०० किलोचे १४ ते १५ हजार रू.
* कापरी (तुळजापुरी) ची लागवड
* ६ गुंठे मरणारी कापरीपासून पहिल्या ३ तोड्याचे ९ हजार
* डच गुलाबाचे २० फुलांच्या गड्डीला ७० रू. भाव २२ गुंठ्यातून रोज १२० गड्ड्या
* ५० गुंठे झेंडू खर्च १। लाख उत्पन्न ३।। लाख
* १।। एकर फुलशेतीतील पैशाच्या सुगंधाने डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी व कृषी विज्ञानमुळे घेतली २।। एकर जमीन व बहरला फुले डेकोरेशनचा व्यवसाय
* गुलाबाची यशस्वी लागवड
* उसातील आंतरपीक झेंडू सुधारून, सिद्धीविनायक' मोरिंगा शेवगा लागवडीची प्रेरणा
* कापरीचे २।। एकरात १।। लाख
* ८ गुंठे झेंडूपासून ४० -४५ हजार रू.
* पारंपारिक फुलशेतीस डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वापरण्याचा मानस
* झेंडुचे ३० गुंठ्यात ऑगस्ट ते डिसेंबर ५० हजार रू.
* मरणप्राय गुलछडी जिवंत होऊन ३ महिन्यात अर्ध्या एकरातून ५० हजार
* करपलेली बिजली डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने निरोगी १० पांडात दिवसाआड १ पोते, भाव १०० ते १५० रू. /किलो -५० ते ५५ हजार रू. उत्पन्न
* निशिगंध उत्पादनाचे तंत्रज्ञान
* संशोधनाची वाटचाल - मिरची, झेंडू, कलिंगड व ऊस पिकांत डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने कर्नाटकात केली क्रांती
* २० गुंठे झेंडूपासून ३४ हजार रू. निव्वळ नफा
* शहरी, ग्रामीण, टेरेसबागेसाठीही डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी
* कार्नेशन उत्पादनाचे तंत्रज्ञान
* दर्जेदार झेंडू उत्पादनाचे तंत्रज्ञान
* एकसारखी न फुटणारी बाग जर्मिनेटरने फुटली
* रोपवाटिका व्यवस्थापन
* २॥ महिन्यात गुलछडी व बिजली चालू केवळ डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीमुळे
* रासायनिक खारच्या जादा वापराने कोमेजलेला प्लॉट सुधारून २॥ एकरात एका तोड्यास २७०० किलो झेंडू
* खराब हवामानातही झेंडुची शायनिंग पाहून लोक व दलाल चकीत होतात.
* उसात मर झालेल्या प्लॉटमध्ये मिरची, झेंडू व भुईमुगाच्या आंतरपिकाचा फायदाच फायदा उसाचेही चांगले उत्पादन
* जरबेरा लागवड
* लिलीची लागवड
* विदर्भातील गुलाब, झेंडू, अॅस्टपासून एकरी ५० ते ६० हजार रू.
* ७ एकर पॉलिहाऊस गुलाबासाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी यशस्वी
* पांढऱ्या लिलीसाठी डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी खुपज फायदेशीर
* १० गुंठे झेंडूपासून ३ महिन्यात २२ ते २८ हजार नफा
* अडीच एकर क्षेत्रात झेंडुचे १० टन उत्पादन, खर्च वजा जाता २ लाख ७० हजार रू. निव्वळ नफा !
* ४ - ५ किलो निघणारा मोगरा १० ते १२ किलो झाला व भाव १०० ते १५० रू.